Baner

Nasza historia

      Dom nasz istnieje od roku 1946. Właśnie w tym roku powołano do życia Państwowy Dom Młodzieży w Toruniu. Od pierwszych dni istnienia Domu sprawami organizacyjnymi i gospodarczymi zajmował się Pan Franciszek Zacniewski – potem wieloletni (do 1986 r.) pracownik „Młodego Lasu”, do dziś nazywany przez byłych wychowanków ojcem. We wrześniu przybyli do placówki pierwsi wychowankowie – młodzież, która straciła rodziców podczas wojny. 1 listopada 1946 r. odbyło się uroczyste otwarcie Domu. Wtedy też nazwano go „Młodym Lasem”. Nazwa ta, wzięta ze sztuki Jana Adolfa Hertza, miała być symbolem dążeń młodych ludzi ku wolności i ideałom, miała dodawać wiary w lepszą przyszłość. W lutym 1947 roku swoją działalność rozpoczęło Kółko Literackie, będące pierwszą formą samodzielnej pracy wychowanków. W listopadzie tego roku, z inicjatywy wychowanka Albina Kelma (później wychowawcy „Młodego Lasu”, następnie pracownika MEN-u, pracownika naukowego i autora publikacji dot. opieki nad dzieckiem), przy współudziale Michała Hempolińsiego (obecnie emerytowanego, ale czynnego jeszcze zawodowo profesora filozofii Polskiej Akademii Nauk) i Pawła Dąbrowskiego powstał Samorząd Wychowanków. Wniósł on wiele wartości w życie Domu. Działalność Samorządu opierała się na wzajemnej współpracy wychowanków i grona pedagogicznego, służyła wspólnym celom wychowawczym, tworzyła rodzinną atmosferę Domu. Na przełomie lat czterdziestych i pięćdziesiątych wychowankowie „Młodego Lasu” brali udział w akcji dotyczącej opieki nad dziećmi greckimi i macedońskimi przywiezionymi do Polski. Wielu z nich kierowano do pracy w ośrodkach przeznaczonych dla tych dzieci, głównie w charakterze wychowawców, a kierownik Domu – mgr Wacław Kopczyński powołany został na organizatora całej akcji i przeniesiony na stanowisko naczelnika wydziału w Departamencie Opieki nad Dzieckiem Ministerstwa Oświaty. W 1956 roku, w dziesięciolecie powstania „Młodego Lasu”, odbył się I Zjazd Wychowanków. Miał on służyć wzmocnieniu więzi byłych wychowanków z Domem, ugruntowaniu tradycji i zwyczajów Samorządu, ocenie tego, co dał „Młody Las” swoim wychowankom. W tym czasie PDM „Młody Las” rozpoczął też współpracę z Toruńskimi Zakładami Materiałów Opatrunkowych, które przez wiele lat były zakładem opiekuńczym Domu. Obecnie niestety nie możemy liczyć na wsparcie ze strony tej firmy. W sierpniu 1960 r. odbył się II Zjazd. Wzięło w nim udział 320 byłych wychowanków. Zaś w listopadzie 1970 r. odbyła się inauguracja obchodów jubileuszowych z okazji 25-lecia powstania „Młodego Lasu”. Trwały one cały rok szkolny i skupiały się wokół historii i tradycji Domu. Z upływem lat zaczęły zmieniać się przyczyny przebywania młodzieży w „Młodym Lesie”. Coraz częstszym powodem kierowania do placówki było sieroctwo społeczne. W Domu przebywało też coraz więcej dzieci młodszoszkolnych i przedszkolnych, co spowodowało, że placówka zaczęła zatracać dawny charakter domu młodzieży. W czerwcu 1986 r. odbył się III Zjazd b. Wychowanków z okazji 40-lecia istnienia „Młodego Lasu”. W tym roku zaczęły też nawiązywać się pierwsze kontakty pomiędzy naszą placówką a organizacjami i rodzinami holenderskimi. W 1990 r. rozpoczął się remont kapitalny siedziby Młodego Lasu” przy ul. Sienkiewicza 12, na czas jego trwania wychowankowie zostali przeniesieni do budynku internatu Zespołu Szkół Budowlanych przy ulicy Piekary 1. W lutym 1994 r., po długim oczekiwaniu, wychowankowie z dużą radością powrócili do swojego Domu – zmodernizowanego, ładnie urządzonego i nowocześnie wyposażonego. W maju odbyło się jego uroczyste otwarcie. W 2000 roku powstała tzw. grupa usamodzielnienia dla najstarszych wychowanków, którzy w 2005 roku przenieśli się do pięknie wyremontowanej i wyposażonej willi przy ulicy Grudziądzkiej. 1 września 2005 roku zostaliśmy połączeni z Pogotowiem Opiekuńczym w Toruniu, staliśmy się placówką wielofunkcyjną i przyjęliśmy nazwę Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Wielofunkcyjna Centrum Wspierania Dzieci i Młodzieży "Młody Las".
Rok 2013 przyniósł kolejne zmiany. W budynku przy ulicy Sienkiewicza 12 powstało Centrum Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych "Młody Las". Jest to struktura zarządzająca obecnie pięcioma placówkami opiekuńczo-wychowawczymi w Toruniu.


Copyrigtht © Dom Dziecka Młody Las | design: studiobrando.pl | programowanie : intertom.pl