Baner
Zarządzenie
Dyrektora Centrum Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych „Młody Las”
z dnia 3 stycznia 2022 r.
w sprawie wyznaczenia Inspektora Ochrony Danych Osobowych
w
Centrum Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych „Młody Las”,
Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej nr 1 w Toruniu,
Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej nr 2 w Toruniu,
Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej nr 3 w Toruniu,
Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej nr 4 w Toruniu,
Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej nr 5 w Toruniu.


Na podstawie art. 37 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) zarządza się co następuje:

1.    Wyznacza się Panią
a.    imię: Magdalena
b.    nazwisko: Lorenc
c.    adres: Pl. Św. Katarzyny 9, 87-100 Toruń,
d.    e-mail: rodo1@tcuw.torun.pl
e.    nr  telefonu: 56 611 8992

na stanowisko Inspektora Danych Osobowych w zbiorach danych prowadzonych w ramach działalności Administratora.

2.    W załączniku do niniejszego zarządzenia ustala się ramowy zakres zadań Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

3.    Traci moc Zarządzenie nr 1/2018 Dyrektora Centrum Placówek Opiekuńczo
-Wychowawczych z dnia 6 czerwca 2018 r. w sprawie powołania Inspektora Ochrony Danych Osobowych w Centrum Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych „Młody Las”, Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej nr 1 w Toruniu, Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej
nr 2 w Toruniu, Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej nr 3 w Toruniu, Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej nr 4 w Toruniu, Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej
nr 5 w Toruniu.

4.    Zarządzenie wchodzi w życie z dniem otrzymania niniejszego dokumentu przez wyznaczonego Inspektora Ochrony Danych i przyjęcia przez niego ww. obowiązków.
Copyrigtht © Dom Dziecka Młody Las | design: studiobrando.pl | programowanie : intertom.pl